антигіпертензивна дія; не пригнічує кіназу II - фермент, що руйнує брадикінін; лозартан та його фармакологічно активний метаболіт карбоксильна кислота (Е-3174) - блокують усі фізіологічно вагомі впливи ангіотензину II, незалежно від джерела або шляху синтезу; зменшує післянавантаження, знижує системний АТ і тиск у малому колі кровообігу; у хворих на АГ не лише знижує АТ і зменшує гіпертрофію міокарда, а й чинить інші важливі сприятливі ефекти; дає змогу зменшити загальну кількість летальних випадків із СС причин, інсульту та ІМ у хворих на АГ з гіпертрофією лівого шлуночка, забезпечує захист нирок у хворих на ЦД II типу з протеїнурією.