діє шляхом стимуляції і регуляції клітинної імунної реакції; при дефіциті Т- лімфоцитів шляхом часткового заміщення або підсилення функцій тимуса індукує дозрівання Т-лімфоцитів і надбання ними повної імунокомпетентності; стимулює макрофаги, які відповідають за поглинання а/г та його наявності на мембрані для а/г гістосумісності; ефекти підотимоду зумовлені імуностимулювальною дією на природний імунітет і продукування а/т, а також на клітинний імунітет і на продукування цитокінів; збільшує продукування супероксид-аніонів, фактора некрозу пухлини-α і NO (б/ц дія), стимулює хемотаксис і фагоцитоз; збільшує цитотоксичну активність природних кілерів; посилює функціональну активність T- і B-лімфоцитів, підвищує ефективність стимуляції відповіді а/т і протидіє апоптозу; підвищує вміст ІЛ-2 у сироватці крові і рівень експресії гена ІЛ-2 у селезінці; надає імуностимулювальну дію, особливо у випадках недостатності імунної системи, але при її нормальному фізіологічному функціонуванні.