зменшує підвищений тонус м’язів, зумовлений пошкодженням спинного мозку; пригнічує шкірні рефлекси і тонус м’зів, незначно знижує амплітуду сухожильних рефлексів; механізм дії складається з гіперполяризації висхідних нервів і гальмуванні моно- та полісинаптичних рефлексів на рівні спинного мозку; оскільки баклофен у великих дозах може викликати пригнічення функцій ЦНС, існує вірогідність дії на центри, які знаходяться вище спинного мозку; зменшує больову чутливість, стимулює шлункову секрецію.