нейролептик; піперидинове похідне фенотіазину; чинить слабку антипсихотичну, антиаутичну та слабку антидепресивну дію; не чинить активізуючої дії; впливає на ЦНС та периферичну НС; чинить пригнічуючу дію на стовбур мозку, меншою мірою - на кору мозку; периферично чинить α-адренолітичну, антигістамінну та холінолітичну дію; не спричиняє противоблювальної дії, спричиняє менше екстрапірамідних порушень, ніж інші нейролептики; не пригнічує внутрішню моторну активність.