сприяє оптимальному перебігу тканинного обміну; бере активну участь в окисно-відновних реакціях, утворюючи з дегідроаскорбіновою к-тою систему перенесення протона водню, проявляє властивості антиоксиданту, за рахунок чого забезпечує стабільність клітинних мембран; бере участь у синтезі основної речовини сполучної тканини судинної стінки, запобігаючи розвитку геморагічного діатезу; при недостатньому надходженні аскорбінової к-ти з продуктами харчування розвивається кровотеча з ясен, слизових оболонок; бере участь в обміні глюкози, катаболізмі холестерину, синтезі стероїдних гормонів; при стресових реакціях вміст аскорбінової к-ти в організмі та у тканині надниркових залоз зокрема значно знижується, що підтверджує участь аскорбінової к-ти у реакціях адаптації; здатна чинити антианемічну дію за рахунок впливу на обмін заліза; відновлює тривалентне залізо у двовалентне, яке транспортується з током крові.