антипсихотик, антиманіакальний ЛЗ, що стабілізує настрій, із широким спектром фармакологічної дії, зумовленої впливом на різні рецептори; виявляє спорідненість із серотоніновими рецепторами (5 Т2А/2С, 5 НТ3, 5 НТ6), допаміновими рецепторами (D1, D2, D3, D4, D5), мускариновими рецепторами (М1-М5), адренергічним рецептором a1 і гістаміновим Н1-рецептором; виявляє антагонізм до серотонінових 5НТ, допамінових і холінорецепторів; селективно зменшує збудливість мезолімбічних (А10) допамінергічних нейронів, виявляючи незначний вплив на стріарні (А9) шляхи, пов’язані з моторною функцією; гальмує умовний рефлекс уникнення, що свідчить про антипсихотичну активність при прийомі в дозах, менших, ніж дози, що спричиняють каталепсію.