дериват ерголіну, покращує поглинання і споживання глюкози у мозку, біосинтез білків і нуклеїнової кислоти, впливає на різні системи нейромедіаторів; при введенні парентерально - блокує α1-адренергічні рецептори; значно підвищує активність ацетилхолинестерази, посилює активність і переміщення у мембрану Са-залежних РКС ізоформ, ці ферменти приймають участь у механізмі секреції розчинного амілоїдного попередника протеїну, що призводить до посилення його вивільнення і до зниження продукції патологічного β-амілоїду; антиоксидантний ефект і активація ферментів детоксикації препаратом захищає нервові клітини від загибелі внаслідок окиснювального навантаження та апоптозу; послаблює залежне від віку зниження вмісту синтетази окису азоту мРНК у нейронах, що може сприяти покращанню когнитивної ф-ції.