низькомолекулярний гепарин, у якого антитромботична та антикоагулянтна активність стандартного гепарину не пов’язані між собою; йому властиве більш високе співвідношення анти-Ха до анти-ІІа (антитромбінової) активності.