чинить дуже сильну дію на α-рецептори та більш помірний вплив на β-1 рецептори; норадреналін (норепінефрин) 1 мг/мл спричиняє генералізоване звуження кровоносних судин, за винятком коронарних судин, які він розширює опосередковано шляхом збільшення споживання кисню; у результаті цього відбувається збільшення сили (та при відсутності вагального гальмування) та частоти скорочення серцевого м’яза (міокарда); периферичний опір судин збільшується, а діастолічний і систолічний тиск зростає.