четвертинна амонієва сполука з широкою антимікробною активністю щодо багатьох Гр(+) та Гр(-) бактерій, грибків і найпростіших (Trichomonas vaginalis); визначена протимікробна активність іn vitro, яка виражена, як мінімальна пригнічуюча концентрація - Гр(+) м/о: Str. групи В; Staph. aureus; Str. групи А; Listeria sp.; Peptostreptococci; Str. групи D; грибки: Candida tropicalis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Гр(-) м/о: Fusobacteria; Gardnerella vaginalis; E. coli; Serratia sp.; Klebsiella sp.; Pseudomonas sp.; Bacteroides sp. Prevotella sp.; Proteus sp.; найпростіші: Trichomonas vaginalis; деквалінію хлорид посилює проникність клітини з наступною втратою ферментної активності, яка викликає загибель клітини.