антимікотична дія; механізм дії полягає в інгібуванні залежного від цитохрому Р450 14a-стерин-деметилювання, основної ланки біосинтезу ергостерину у грибків;має широкий спектр антимікотичної активності проти видів Candida, а також фунгіцидної активності проти всіх досліджених видів Aspergillus, Scedosporiun або Fusarium, які є малочутливими до існуючих протигрибкових засобів; клінічна ефективність доведена щодо видів Aspergillus, включаючи A. ftavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans; видів Candida, включаючи C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis та C. dubliniensis, C. inconspicua, C. guilliermondii, видів Scedosporium, включаючи S. apiospermum, S. Prolificans, та видів Fusarium; поодинокі випадки часткової або повної ефективності проти Alternaria, Blastomyces depmatitidis, Blastoschizomyces capitatus, Cladosporium, Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum, Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces lilacinus, видами Penicillium, включаючи P. marneffei, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis, та видами Trichosporon, включаючи T. Beigelli, патогенні штами видів Acremonium, Alternaria, Bipolaris, Cladophialophora, Histoplasma capsulatum, Curvularia та Sporothrix; не виявлена кореляція між мінімальними інгібуючими концентраціями та ефективністю.