хворобомодифікуючий антиревматичний ЛЗ з антипроліферативними властивостями; активний метаболіт лефлуноміду, пригнічує людський фермент дигідрооротатдегідрогеназу і виявляє антипроліферативну активність.