належить до М-холіноміметичних засобів; механізм дії зумовлений збудженням периферичних М-холінорецепторів, що зумовлює скорочення кругового м’яза райдужки та ціліарного м’яза, супроводжується звуженням зіниці і відкриттям кута передньої камери ока, покращенням відтоку ВР, що загалом спричиняє зниження ВТ та покращує трофічні процеси у тканинах ока; зниження офтальмотонусу сягає 3-4 мм рт. ст.