а/б групи макролідів, чинить б/ц дію; чутливі Гр (+) аероби: Bacillus cereus, Corynebacterium diphtheriae, Enterococci, Rhodococcus equi, Staphylococcus метицилінчутливі, Staphylococcus метіцилінрезистентні, Streptococcus B, некласифіковані streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; чутливі Гр (-) аероби: Bordetella pertussis, Branhamella atarrhalis, Campylobacter, Legionella, Moraxella; чутливі анаероби: Actinomyces Bacteroides, Eubacterium, Mobiluncus, Peptostreptococcus, Porphyromonas, Prevotella, Propionibacterium acnes; різні види: Borrelia burgdorferi, Chlamydia, Coxiella, Лептоспіри, Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum; помірно чутливі Гр (-) аероби: Neisseria gonorrhoeae; помірно чутливі анаероби: Clostridium perfringens; помірно чутливі різні види: Ureaplasma urealyticum; резистентні Гр (+) аероби: Corynebacterium jeikeium, Nocardia asteroides; резистентні Гр (-) аероби: Acinetobacter, ентеробактерії, Haemophilus, Pseudomonas; резистентні анаероби: Fusobacterium; різні: Mycoplasma hominis.