гіпотензивна, кардіо- та ренопротективна дія; сіль малеїнової кислоти еналаприлу, похідної двох амінокислот, L-аланіну та L-пролін; після абсорбції еналаприл гідролізується до еналаприлату, який пригнічує АПФ; пригнічення АПФ спричиняє зниження рівня в плазмі крові ангіотензину ІІ, що призводить до збільшення активності реніну плазми (через пригнічення негативного зворотного зв’язку між активністю ангіотензину ІІ і вивільненням реніну) і зменшення секреції альдостерону; може виявляти антигіпертензивний ефект навіть у пацієнтів з низькореніновою гіпертензією; у разі АГ спричиняє зниження АТ у пацієнтів в горизонтальному і вертикальному положеннях без істотного збільшення ЧС; ефективне пригнічення активності АПФ звичайно досягається через 2-4 год. після p/os прийому разової дози, початок антигіпертензивної активності звичайно спостерігається через 1 год, а пікове зниження АТ досягається через 4-6 год; тривалість ефекту залежить від дози.