проявляє фібринолітичну активність; препарат стрептокінази, отриманої з фільтрату культури бета-гемолітичних стрептококів, яка сприяє перетворенню плазміногену у плазмін, що руйнує згустки фібрину та призводить до деградації фібриногену та інших білків плазми крові; після в/в або в/артеріального введення та нейтралізації індивідуального титру антитіл до стрептокінази вона починає системно або місцево активувати фібринолітичні процеси; фібринолітичний ефект досягає максимуму ч/з 45 хв i зберігається протягом кількох год., а тромбіновий час залишається пролонгованим ще протягом 24 год внаслідок одночасного зниження рівня фібриногену i збільшення кількості циркулюючих продуктів деградації фібрину та фібриногену.