кон’югат а/т з ЛЗ, який доставляє антинеопластичного агента до CD30- позитивних пухлинних клітин, що призводить до їх апоптотичної загибелі; зв’язування кон’югата з рецептором CD30 на оболонці клітини призводить до інтерналізації комплексу кон’югат-білок CD30 (ADC-CD30), який переміщується у лізосомний компартмент; всередині клітини в процесі протеолітичного розщеплення виділяється монометил ауристатин Е - єдина активна сполука.