CAS №: 147127-20-6 C9H14N5O4P

NLM: ((1R)-2-(6-аміно-9H-пурин-9-іл)-1-метилетокси)метил)фосфонова кислота.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

інгібує ВІЛ-1 зворотну транскриптазу та HBV полімеразу шляхом конкуренції прямого зв’язування з природним субстратом деоксирибонуклеотиду та обривом ДНК-ланцюжка після приєднання до ДНК.

ПОКАЗАННЯ

лікування ВІЛ-1 інфекції в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами; для лікування ХГB у дорослих із: компенсованим захворюванням печінки, з ознаками активної реплікації вірусу, постійним підвищенням рівня АЛТ в сироватці крові та гістологічним проявом активного запалення та (або) фіброзу; декомпенсованим захворюванням печінки.

ЗАСТОСУВАННЯ

рекомендована доза для лікування ВІЛ або для лікування ХГВ 300 мг 1 р/добу p/os з їжею.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дитячий вік.

ПОБІЧНА ДІЯ

запаморочення, АР, гіпофосфатемія, лактатацидоз, задишка, діарея, нудота, блювання, метеоризм, біль в низу живота, підвищення рівня амілази, панкреатит, підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит, висипи, міопатія та остеомаляція (асоційовані з патологією проксимальних канальців), ниркові порушення, НН, ГНН, с-м Фанконі, патологія проксимальних канальців, протеїнурія, підвищення рівня креатиніну, г. некроз канальців, нефрогенний нецукровий діабет, поліурія, інтерстиціальний нефрит (включно із г. випадками), астенія, гепатомегалія з жировою дегенерацією та ліподистрофія.