Все більша кількість досліджень доводить, що музика необхідна дитині для повноцінного розвитку. Вона активізує багато з тих ділянок мозку, які задіяні у сприйнятті мови, запам'ятовуванні та зберіганні інформації, а також використанні інших важливих навичок мислення, необхідних для досягнення успіху в навчанні. Як виявилось, музика також приносить користь дітям у соціальному й емоційному плані.

Значеннєве сприйняття мови (мовлення)

Кілька недавніх досліджень дозволяють припустити, що мозок сприймає й обробляє музику й мову однаково, і що навчання музики може принести користь у розвитку мовних навичок. Зокрема, одне з досліджень виявило значний ступінь збігу в обробці мозком музики й мови, інше дослідження, проведене вченими Стенфордського університету, показало, що опануваннямузичного інструмента покращує ефективність обробки людським мозком розмовної мови. Отримані результати свідчать про те, що учням, які відчувають труднощі з мовою й навчанням читання, заняття музикою особливо корисні.

Пам'ять

Користь від музичної освіти, звичайно, отримує й пам'ять. Одне з досліджень, проведених у Гонконгському університеті, виявило, що діти, які отримують музичну освіту, демонструють кращу вербальну пам'ять у порівнянні з однолітками, які музикою не займаються. Після одного року спостережень за дітьми, які брали участь у дослідженні, з'ясувалося, що ті, хто почав або продовжив навчання музики, продемонстрували значне покращення вербальної пам'яті. Інакше кажучи, запам'ятовування музичних творів пов'язано також з поліпшенням пам'яті немузичної. Ця взаємозалежність може бути викликана тим, як музика "спантеличує" дитячий розум. Дослідники пояснюють, що заняття музикою тренує мозок правильно розподіляти увагу й пам'ять у процесі виконання складних завдань.

Математика

Якщо ви коли-небудь пробували прочитати й зіграти навіть простий уривок музичного твору або просто бити в барабан у такт, то знаєте, що музика вимагає від виконавця математичних операцій(наприклад, ділення), до того ж, реагувати й діяти потрібно відразу, миттєво. Але це не все. Дослідження також виявили зв'язок між музичною освітою й успіхом на уроках математики в школі. Наприклад, одне з досліджень, проведених ученими Королівської консерваторії в Канаді, вивчало вплив художньої освіти на учнів початкової школи. У результаті виявили, що учні, які вивчають мистецтво, отримували набагато вищі оцінки на тестах з математики, пов'язаних з обчисленнями й розрахунками, ніж учні з контрольної групи.

Самосвідомість і самоаналіз

Учені-неврологи вважають, що заняття музикою сприяють умінню дітей "оцінювати самих себе" замість того, щоб розраховувати на зовнішні винагороди. У той час як більша частина нашого навчання зосереджена на оцінках і нагородах, музика може сприяти внутрішній мотивації. Точність і увага, які потрібні для гри на музичному інструменті, – негайна реакція, яка змушує музиканта коригувати власне виконання, – сприяють постійному спостереженню й контролю над собою. Це допомагає критично ставитись до своєї роботи й не задовольнятися чимось меншим, ніж запланований результат.

Читайте також: Шоколад робить людей розумнішими

Навички спілкування

Дослідники вказують на те, що користь від занять музикою виходить за межі академічних результатів. Участь у шкільному або іншому музичному колективі сприяє появі загальних спогадів, отриманих на музичних заходах. Це досвід встановлення соціальних зв'язків іефективної комунікації. Такі зв'язки допомагають дитині розвивати навички спільної роботи. Учителі також відзначають вплив музики на соціальне благополуччя учнів. Відзначено, що діти, які беруть участь у музичних колективах, часто краще виховані, володіють більшою впевненістю в собі, добре вчаться.