Правительство утвердил новую редакцию Украинского правописания.  Теперь украинцам следует привыкать к новым изменениям в написании слов, а школьникам, очевидно, теперь придется переучиваться писать.

Много изменений предусмотрено по написанию слов на религиозную тематику, - пишет "Третий глаз".

Так, в частности, слова "Бог", "Трійця" будем писать с большой буквы, а святий, апостол, мученик – с маленькой. Кроме того, отныне следует применять удвоение буквы "н" в слове священник (ранее писали священик - с одной "н").

  1. С большой буквы надо писать слова: Бог, Алла́х как наименование творца и властелина Вселенной, а також імена Бога: Савао́ф, Адона́й, Елохі́м, а також імена богів і богинь у різних народів: Деме́тра, Ві́шну, Ге́ба, Бра́хма, Ши́ва, Марс, Перу́н, Даждьбо́г. Также пишем имена основателей религий: Будда, Зарату́стра , Магоме́т; апостолів, пророків, святих у християнстві: Іва́н Хрести́тель, Іва́н Богосло́в, Гео́ргій Перемо́жець, Мико́ла Чудотво́рець (але Мико́ла-угодник).

Примечание. Слово бог как наименования богов и богинь политеистических религий, как и раньше будем писать со строчной буквы: боги́ Старода́внього Єги́пту, бог Посейдо́н, боги́ня Ге́ра, бог торгі́влі.

Названия религиозных праздников и постов пишем с большой буквы : Трі́йця, Свята Трі́йця, найменування осіб Святої Трійці (Бог Оте́ць, Бог Син, Бог Дух Святи́й) і слово Богоро́диця; інші найменування Бога (Госпо́дь, Спаси́тель, Всеви́шній, Творе́ць) і Богородиці (Цари́ця Небе́сна, Ма́ти Божа, Пречи́ста Ді́ва); прилагательные, образованные от слова Бог, Господь (сла́ва Бо́жа, во́ля Госпо́дня, Бо́жий про́мисел). Но в переносном смысле и в устоявшихся словосочетаниях – с маленькой буквы: боже́ственна музика (тобто чудова), бо́жа корі́вка.

  1. Вели́кий піст, Різдвя́ний піст, Петрі́вка, Пили́півка, Спа́сівка, Страсни́й ти́ждень, Страсна́ п’я́тниця.

ікона

Примітка 1. Слова апо́стол, святи́й, преподо́бний, му́ченик та ін. пишутся с маленькой буквы: апо́стол Матві́й, святи́й Пантелеймо́н, свята́ ́великому́чениця Варва́ра, преподо́бний Серафи́м Саро́вський, блаже́нна Феодо́ра. Но Пресвята́ Богоро́диця, Свята́ Трі́йця, собо́р Свято́го Петра́.

Примечание 2. В церковных и религиозных текстах с прописной буквы пишутся местоимения, употребляемые вместо слов: Бог, Божий: Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить! (Біблія); нехай святиться ім’я Твоє (Біблія).С большой буквы также пишутся названия религиозных праздников и постов, а также отдельных дней, касающиеся этих периодов: Благові́щення, Вели́кдень, Петра́ й Павла́ , Покро́ва, Різдво́ , Вели́кий піст, Різдвя́ний піст, Петрі́вка, Пили́півка, Спа́сівка, Страсни́й ти́ждень, Страсна́ п’я́тниця.

  1. С большой буквы без каычек пишутся названия культовых книг: Бі́блія, Святе́ Письмо́ , Єва́нгеліє, Стари́й Заві́т, Нови́й Заві́т, То́ра, Псалти́р, Кора́н.
  2. С большой буквы пишется первое слово названий церквей: Украї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська це́рква.

    Лавра

  3. С большой буквы пишутся все слова, кроме родовых наименований, в названиях монастырей, церквей, икон : Володи́мирський собо́р, Кири́лівська це́рква, Ки́єво-Пече́рська ла́вра, Миха́йлівський Золотове́рхий монасти́р, храм Христа́ Спаси́теля, іко́на Ма́тері Бо́жої Теребовля́нської.

Напомним, в новом правописании украинцы вернутся на сто лет назад.

Как сообщал ранее Знай.uа как депутаты отреагировали на предложенный Зеленским закон о выборах.

Также портал Знай.uа писал, что Рыбчинский прокомментировал указ Зеленского о роспуске Верховной Рады.