Відомий в Україні дитячий лікар Євген Комаровський відомий також як телеведучий програми "Школа доктора Комаровського". Крім того, медик ще й активний користувач соцмереж, де також дає корисні поради батькам щодо дітей. Наприклад, на своїй сторінці в Instagram лікар часто відповідає на запитання користувачів, які стосуються дітей. У новому випуску своєї рубрики доктор Комаровський відповів на питання про те, як довго годувати дитину грудьми.

View this post on Instagram

Все без исключения уважаемые ассоциации педиатров (как международные, так и национальные) однозначны, категоричны и единодушны: ⠀ исключительно грудное вскармливание настоятельно рекомендуется в течение первых шести месяцев жизни. ⠀ А что же дальше, после шести месяцев? Это вторая часть вопроса. Здесь единодушие сохраняется, но категоричности и однозначности меньше: ⠀ после шести месяцев рекомендуется продолжать грудное вскармливание наряду с прикормами в течение 2 лет или дольше. ⠀ В то же время, практически все документы с рекомендациями о продолжительности естественного вскармливания уточняют, что «кормить следует столько, сколько пожелает мать и ребенок», что «грудное вскармливание должно продолжаться до тех пор, пока оно будет взаимно желательным для матери и ребенка», что «продолжительность грудного вскармливания — это личное решение для каждой семьи». ⠀ В качестве важнейшего объяснения рекомендаций о кормлении грудью в течение двух лет и дольше, ВОЗ обращает внимание на то, что в условиях низкого уровня гигиены и ограниченного доступа к качественным продуктам и чистой воде, длительное грудное вскармливание существенно уменьшает вероятность смертельно опасных кишечных инфекций. ⠀ Главное, с точки зрения автора, правильно расставить акценты — в этом и есть основополагающая причина дискуссий о продолжительности грудного вскармливания. ⠀ Кто-то акцентирует внимание на фразе «продолжать до двух лет и дольше». Кто-то (в частности автор) на «личное решение» и «сколько пожелает мать и ребенок». ⠀ Грудное вскармливание должно продолжаться до тех пор, пока оно полезно и комфортно для всех членов семьи. ⠀ Еще раз прошу — обратите внимание на цитату (это ААР — Американская академия педиатрии): «рекомендуется исключительно грудное вскармливание в течение 6 месяцев, затем грудное вскармливание в дополнение к началу приема твердой пищи в течение как минимум одного года. После этого грудное вскармливание может продолжаться столько, сколько пожелают мать и ребенок». ⠀ Сколько пожелают мать И ребенок! Еще раз подчеркиваю — И, а не ИЛИ! Т.е. желать должны оба! ⠀ #докторкомаровский #родительство #дети #гв #грудноевскармливание

A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

"Всі без винятку шановані асоціації педіатрів (як міжнародні, так і національні) однозначні, категоричні і одностайні: виключно грудне вигодовування рекомендується протягом перших шести місяців життя. А що ж далі, після шести місяців? Це друга частина питання. Тут одностайність зберігається, але категоричність і однозначність менші: після шести місяців рекомендується продовжувати грудне вигодовування поряд з прикормами протягом 2 років або довше.

У той же час, практично всі документи з рекомендаціями щодо тривалості природного вигодовування уточнюють, що «годувати слід стільки, скільки побажає мати і дитина», «грудне вигодовування має продовжуватися до тих пір, поки воно буде взаємно бажаним для матері і дитини», «тривалість грудного вигодовування — це особисте рішення для кожної сім'ї».

В якості найважливішого пояснення рекомендацій про годування грудьми протягом двох років і довше, ВООЗ звертає увагу на те, що в умовах низького рівня гігієни і обмеженого доступу до якісних продуктів і чистої води, тривале грудне вигодовування істотно зменшує ймовірність смертельно небезпечних кишкових інфекцій. Головне, з точки зору автора, правильно розставити акценти — у цьому і є основна причина дискусій про тривалість грудного вигодовування.

Хтось акцентує увагу на фразі «продовжувати до двох років і довше». Хтось (зокрема автор) на «особисте рішення» і «скільки побажає мати і дитина». Грудне вигодовування має продовжуватися до тих пір, поки воно корисно і комфортно для всіх членів сім'ї.

Ще раз прошу — зверніть увагу на цитату (це ААР — Американська академія педіатрії): «рекомендується виключно грудне вигодовування протягом 6 місяців, потім грудне вигодовування на додаток до початку прийому твердої їжі протягом як мінімум одного року. Після цього грудне вигодовування може тривати стільки, скільки побажають мати і дитина». Скільки побажають мати І дитина! Ще раз підкреслюю — І, а не ЧИ! Тобто бажати повинні обоє!"

Нагадаємо, Комаровський пояснив українцям, як діти повинні носити шарфики.

Раніше портал "Знай.uа" повідомляв, що Комаровський розповів, чому проголосує за Зеленського.

Також портал "Знай.uа" писав, що Комаровський навчив матусь міряти температуру.